Aktuální projekty

N

a základě předchozích projektů pokračujeme nadále ve spolupráci se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK Ostrava) v rozvoji inteligentního systému dálkových odečtů vodoměrů. Cílem je najít spolehlivé a ekonomicky výhodné řešení, jak pro dodavatele vody, tak pro koncového zákazníka.

Aktuálně jsme spustili pilotní projekty s využitím nejmodernějších přenosových technologií tzv. NB IoT (NarrowBand Internet of Things). Jedná se o speciální úzkopásmovou síť, která je určena výhradně pro přenos dat. Vyznačuje se efektivním přenosem dat s minimálními nároky na baterii v zařízení, což podstatně snižuje náklady celého přenosu. Výhodou je rovněž dostupnost signálu na území České republiky a jeho dosah i na těžko přístupná místa. Všechna koncová zařízení je možné na dálku řídit a konfigurovat.

Projekty jsou zaměřeny na:

  • odečty domovních vodoměrů
  • odečty průmyslových vodoměrů

V případě nestandardního stavu na odběrném místě je on-line zasílána informace o nestandardní spotřebě jako např.:

  • trvale zvýšený průtok při poruše rozvodu za vodoměrem
  • soustavná spotřeba v řádech litrů za hodinu – protékající WC apod.
  • změna tlaku na odběrném místě – porucha před vodoměrem

Spolupracujeme jak s renomovanými zahraničními výrobci kompaktních vodoměrů, tak s českými dodavateli technologií.

Od roku 2020 je předpoklad využití tohoto způsobu inteligentního systému odečtů vodoměrů u vybraných zákazníků a jeho další komerční využití.