Call Centrum

Zajišťujeme provoz call centra pro společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK Ostrava) a její zákazníky.

Na bezplatné zákaznické lince 800 292 400 a bezplatné poruchové lince 800 292 300 zajišťujeme např.:

 • Vyřizování dotazů ekonomického charakteru:
  • Fakturace vodného a stočného
  • Změnu způsobu platby
  • Žádosti o opisy faktur
  • Žádosti o splátkové kalendáře
 • Příjem a vyřizování reklamací
 • Zpracování hlášení o stavu vodoměrů
 • Vyřizování technických požadavků:
  • Vytýčení sítí
  • Dotazy na existenci vodovodní a kanalizační sítě
  • Informace o náhradním zásobování pitnou vodou
  • Žádosti o výměnu vodoměru, zaplombování vodoměru, úřední ověření vodoměru
 • Nabídka služeb
  • Zřízení vodovodní a kanalizační přípojky
  • Napuštění bazénu
  • Čištění a monitoring kanalizace
  • Vývoz žumpy
 • Příjem hlášení poruch, informace o aktuálních poruchách a odstávkách