Call Centrum

Naše společnosti zajišťuje provoz call centra pro klienty Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s.

Na bezplatné lince 800 292 400 zajišťujeme:

 • Příjem hlášení poruch, jejich zápis do SW Poruchové služby, informace o již probíhajících poruchách a odstávkách, vyřizování stížností na kvalitu a tlak vody
 • Vyřizování dotazů ekonomického charakteru:
  • Fakturace vodného a stočného
  • Žádosti o splátkové kalendáře
  • Změnu způsobu platby, žádosti o opisy faktur
  • Žádosti o provedení změny odběratele, zrušení odběrného místa
 • Příjem reklamací, jejich zápis a předání odpovědnému pracovníkovi
 • Zpracování hlášení o stavu vodoměrů
 • Vyřizování technických požadavků:
  • Vytýčení sítí, vyhledání poruchy, dotazy na existenci vodovodní a kanalizační sítě
  • Dotazy na průběh odstraňování poruch, na ohlášené plánované odstávky vody, informace o náhradním zásobování pitnou vodou
  • Žádosti o odkalení přípojky, výměnu vodoměru, zaplombování vodoměru, úřední ověření vodoměru, přeložky a rekonstrukce vodovodních přípojek
  • Vyčištění kanalizace, vývoz septiku, přeložky a rekonstrukce kanalizačních přípojek
 • Vyřizování požadavků pro oddělení vyjadřování
  • Postup při zřizování vodovodních a kanalizačních přípojek, informace k vyplňování žádostí o stanovisko, dotazy na již podané žádosti o vyjádření.