Odečty

Zajišťujeme odečty vodoměrů pro společnost SmVaK Ostrava a.s. a město Hlučín.

Více informací

Opravy

Jsme spolehlivým partnerem na úseku ověřování a oprav vodoměrů.
Více informací

Prodej

Nabízené vodoměry zaručují přesné měření a dlouhodobou životnost.

Více informací

SMART metering

Zaměřujeme se na nové technologie v oblasti odečtů vodoměrů.

Více informací  

Vodotech, spol. s r.o. Opravy, odečty, prodej vodoměrů

S

polečnost Vodotech, spol. s r. o. vznikla přejmenováním společnosti Ovod, spol. s r. o. dnem 5. 5. 2017.
Navazuje tímto na předměty činnosti podnikání, postupně zapsaných dnem 13. 7. 1995 v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce 8486.

Od roku 2008 je jediným vlastníkem španělská společnost AQUALIA INTECH, S.A.

AQUALIA INTECH, S.A. působí v rámci společnosti FCC Aqualia, která se specializuje kromě výstavby vodovodů a kanalizací na navrhování a výstavbu všech druhů zařízení pro úpravu pitné vody, čištění městských odpadních vod, zpětné využití a odsolování mořské vody. Za aqualií stojí Grupo FCC, přední španělská skupina se zaměřením na veřejné služby a jedna z nejaktivnějších společností na mezinárodním poli.

Více informací

 

Ovládající společnosti

Společnosti ve skupině