Opravy a ověřování vodoměrů

1. Opravy všech typů a velikostí vodoměrů na studenou i teplou vodu

Tato činnost je prováděna servisními techniky a zahrnuje následující postup:

  • demontáž měřidla a jeho důkladné vyčištění
  • posouzení stavu jednotlivých komponent měřidla a výměnu těch částí, které by mohly způsobovat nefunkčnost měřidla
  • opravu poškozeného laku pouzdra vodoměru
  • sestavení vodoměru a kontrola chodu

2. Regulaci a ověření vodoměrů

Tuto činnost provádějí vyškolení pracovníci autorizovaného metrologického střediska (AMS) na základě certifikátů, vydaných ČMI Brno.

Ověření opravených vodoměrů se provádí v AMS na vlastním zařízení u vodoměrů na teplou vodu v rozsahu DN 15-32 a u vodoměrů na studenou vodu v rozsahu DN 15-100. Větší vodoměry jsou po opravě ověřovány ve spolupráci se smluvními autorizovanými středisky v ČR. Je-li ověření prováděno v zahraničí, děje se vždy za přítomnosti pracovníka ČMI, jež ověření vydá.

Ověřený vodoměr, který splňuje náležitosti stanoveného měřidla (může být použit pro fakturační účely), je opatřen úřední značkou K63, jež byla přidělena našemu AMS. Takto označený vodoměr lze požívat pro účely měření spotřeby studené vody po dobu 6-ti let, v případě teplé vody jsou to pak 4 roky. Úřední značka je plnohodnotným stvrzením o funkčnosti měřidla, a proto nevzniká potřeba vydávat další doklad o ověření. Na přání zákazníka však můžeme vystavit Potvrzení o ověření stanového měřidla za poplatek 170,– Kč + DPH.

Opravy, regulaci a ověření provádíme u většiny vodoměrů do 30-dnů od přijetí zakázky. V případě, že je nutná výměna náhradního dílu, jež musíme objednat, může být dodací lhůta delší, o ukončení opravy je zákazník informován telefonicky.

Na námi provedené opravy, ověření vodoměrů a prodané repasované vodoměry poskytujeme záruku v délce 24 měsíců.

3. Přezkoušení v době platnosti ověření vodoměrů, kalibrace, informativní zkoušky vodoměrů

Tyto činnosti provádějí pracovníci AMS, jedná se o úkony na vyžádání.

  • Přezkoušení v době platnosti ověření vodoměrů se provádí v případě pochybnosti o správné funkci měřidla. Zadavatel po provedené zkoušce obdrží Osvědčení o výsledku ověření, jehož součástí jsou i naměřené hodnoty průtoků. V případě, že vodoměr nevyhověl, nesmí být nadále používán k dalšímu měření. Protokol o přezkoušení je opatřen úředním razítkem se státním znakem.
  • Kalibrace se provádí za účelem zjištění přesných měřených hodnot, vystavuje se Kalibrační list, jež obsahuje naměřené hodnoty. Neobsahuje informaci, zda měřidlo vyhovuje či nevyhovuje. Vodoměr není opatřen úřední značkou.
  • Informativní zkoušky vodoměrů se provádějí za účelem zjištění stavu měřidla. Je vydán Zápis o výsledku informativní zkoušky správnosti, jsou zde uvedeny naměřené hodnoty.

4. Montáže vodoměrů

Společnost Ovod, spol. s r. o. provádí montáže – výměny vodoměrů v bytech. Tato činnost je vykonávaná na základě Osvědčení o registraci č. 7001-OR-0012-08 na opravy a montáž měřidel protečeného množství vody. Je výhodná zejména pro menší subjekty, které nemají vlastní vodoměry na výměnu. Jsme schopni nabídnout montáž nových nebo repasovaných vodoměrů a odkup vodoměrů vyměněných. Namontovaná repasovaná měřidla splňují požadavky stanoveného měřidla, jsou opatřeny úřední značkou a mohou být pro měření používána stejně dlouhou dobu jako nová.

5. Školení montérů

Společnost Ovod, spol. s r. o. vystupuje jako smluvní partner dovozců vodoměrů pro provádění záručního a pozáručního servisu. Z tohoto titulu je oprávněna za souhlasu ČMI provádět školení montérů – praktickou část, nutnou pro získání registrace.

Každý účastník obdrží po absolvování školení Certifikát, vystavený na jméno školeného, a písemné materiály s obsahem školení.