Odečty

N

a základě smlouvy o poskytování služeb, uzavřené se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., provádí společnost Ovod, spol. s r.o. činnosti, spojené s prováděním opisu stavu vodoměrů.

Kde nás najdete
Pro účely provádění opisů stavů vodoměrů byla zřízena 4 střediska odečtů se sídlem:

 • Šenov u Nového Jičína, Suvorovova 538
 • Frýdek-Místek, Beskydská 124
 • Opava, Krnovská 109
 • Orlová, Na Olmovci 685

a 1 detašované pracoviště střediska Frýdek-Místek se sídlem:

 • Třinec, 1. máje 120

Kdy se opisy provádějí a jak se to dovíte

Opisy stavu vodoměru se provádějí 4x ročně na základě schváleného harmonogramu. O provádění odečtů je odběratel informován způsobem obvyklým v místě bydliště (místní rozhlas, úřední deska apod.).

Kdo opisy provádí

Opisy provádí pověření zaměstnanci společnosti Ovod, spol. s r. o., kteří jsou povinni svou totožnost prokázat služebním průkazem s fotografií (vzor průkazu – klikněte sem). Totožnost pracovníka je možno ověřit telefonicky u vedoucího střediska odečtů nebo u pracovníků call-centra SmVaK Ostrava a.s.

Co dělat, když mne pracovník doma nezastihne

V případě, že není možné provést opis stavu vodoměru na místě, je možné jeho stav nahlásit a to jedním ze způsobů:

 • telefonicky vedoucímu Vašeho střediska odečtů
 • v pracovní dny v době od 7,00-15,00 hod. – klikněte sem
 • telefonicky na zákaznické lince SmVaK Ostrava a.s., tel.: 840 111 123
 • e-mailem vedoucímu Vašeho střediska odečtů – klikněte sem
 • elektronicky na webových stránkách SmVaK Ostrava a.s. – klikněte sem
 • Seznam obcí v působnosti dodavatele vody SmVaK Ostrava a.s.

Nejste-li si jisti, které středisko odečtů provádí opisy stavu vodoměrů ve Vaší obci, klikněte sem

Upozornění pro odběratele

Pracovníci opisu stavu vodoměrů jsou povinni minimálně 1x ročně provést kontrolu odběrného místa. Tímto opatřením minimalizujeme stížnosti na špatnou funkci vodoměru, případné úniky vody apod. Pracovníci jsou vybaveni záznamovým zařízením s historií spotřeby, v případě nestandardního odběru Vám tuto informaci předají na místě a problém může být řešen bez dalších průtahů. Prosíme tedy o Vaši vstřícnost a spolupráci při návštěvě našeho pracovníka.

Získané údaje z měřidel jsou průběžně předávány Vašemu dodavateli vody – SmVaK Ostrava a.s., který Vám na jejich základě vystaví fakturu.

Zaměstnanci společnosti Ovod, spol. s r. o. nejsou oprávněni vybírat ani přijímat žádné platby z titulu dodávky vody a odvádění odpadních vod, ani jiných služeb, poskytovaných společností SmVaK Ostrava a.s.