Montáže vodoměrů

Montáže vodoměrů

Společnost Vodotech, spol. s r. o.  provádí montáže – výměny vodoměrů v bytech. Tato činnost je vykonávaná na základě Osvědčení o registraci č. 7001-OR-0010-17 na opravy a montáž měřidel protečeného množství vody. Je výhodná zejména pro menší subjekty, které nemají vlastní vodoměry na výměnu. Jsme schopni nabídnout montáž nových nebo repasovaných vodoměrů a odkup vodoměrů vyměněných. Namontovaná repasovaná měřidla splňují požadavky stanoveného měřidla, jsou opatřeny úřední značkou a mohou být pro měření používána stejně dlouhou dobu jako nová.