Přezkoušení, kalibrace a zkoušky

Přezkoušení v době platnosti ověření vodoměrů, kalibrace, informativní zkoušky vodoměrů

Tyto činnosti provádějí pracovníci AMS, jedná se o úkony na vyžádání.

  • Přezkoušení v době platnosti ověření vodoměrů se provádí v případě pochybnosti o správné funkci měřidla. Zadavatel po provedené zkoušce obdrží Osvědčení o výsledku ověření, jehož součástí jsou i naměřené hodnoty průtoků. V případě, že vodoměr nevyhověl, nesmí být nadále používán k dalšímu měření. Protokol o přezkoušení je opatřen úředním razítkem se státním znakem.
  • Kalibrace se provádí za účelem zjištění přesných měřených hodnot, vystavuje se Kalibrační list, jež obsahuje naměřené hodnoty. Neobsahuje informaci, zda měřidlo vyhovuje či nevyhovuje. Vodoměr není opatřen úřední značkou.
  • Informativní zkoušky vodoměrů se provádějí za účelem zjištění stavu měřidla. Je vydán Zápis o výsledku informativní zkoušky správnosti, jsou zde uvedeny naměřené hodnoty.