N

aše společnost se zabývá novými technologiemi na úseku inteligentního měření.
V roce 2015 jsme začali s projektem dálkových odečtů v obci Janovice u Frýdku-Místku. V současné době je osazeno v lokalitě Janovice a Janovice-Bystré cca 560 vodoměrů, jejich počet se zvyšuje s novými přípojkami.

Technologie společnosti Sensus umožňuje propojení vodoměru nové generace s webovým rozhraním.
Monitoringem odběrného místa dokážeme provést odečet vodoměru bez nutnosti návštěvy našeho pracovníka.
V případě nestandardního stavu na odběrném místě je on-line zasílána informace o nestandardní spotřebě jako např.:

  • trvale zvýšený průtok při poruše rozvodu za vodoměrem
  • soustavná spotřeba v řádech litrů za hodinu – protékající WC apod.
  • změna tlaku na odběrném místě – porucha před vodoměrem
 

Odběrná místa byla vybavena vodoměry nové generace iPERL, spolehlivě snímající průtok (Qmin) od 5 litrů/hod.
Na rozdíl od jiných statických měřičů iPERL využívá technologii remanentního magnetického pole, umožňující lineární měření i při velmi nízkých hodnotách průtoku.
Magnetické pole, působící na protékající vodu, generuje elektrické napětí úměrné rychlosti protékající vody (princip magneto-indukčního měření průtoku).
Vodoměr je kompaktního provedení, snímač průtoku (měřidlo) i vysílač je součástí měřidla. Pracuje na frekvenci 868 MHz, na vlnové délce schválené ČTÚ, neruší TV příjem, internet, satelit a frekvence mobilních operátorů.
Životnost vodoměrů je dána kapacitou baterie, která je jeho součástí. Výrobce uvádí 12 – 15 let. Je to minimálně pro další ověřovací období.

 

Dosah signálu z vodoměru je závislý na jeho umístění, řádově můžeme mluvit o stovkách metrů. Abychom mohli informace zaslat na vzdálený server, je nutné signál zesílit a přenést až k vysílači. K tomu slouží koncentrátory (repeatry). Pracují na téže frekvenci jako iPERL – 868 MHz.
Jsou napájeny vlastní baterií se životností min. 10 let.
Jsou umístěny podle potřeby na území obce.

 

K přenosu údajů z vodoměrů používáme datový přenos ze zařízení GATEWAY.
Koncentrátory (repeatry) předávají údaje „po trase“ až k vysílači.
Data jsou přijata na domovský server, jejich údaje jsou pak zobrazovány na webovém prohlížeči (šifrovaný přenos, přihlášení pomocí hesla).
Tato data nejsou v současné době přístupná pro komerční použití.