GDPR – Formulář pro uplatnění práv subjektu údajů


  V souladu s čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, Vás tímto žádám o omezení použití těchto osobních údajů, které o mně máte k dispozici. Činím tak z důvodu, že:  V souladu s čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, žádám tímto o opravu osobních údajů zpracovávaných společností Vodotech, spol. s r. o..


  V souladu s čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, žádám tímto o předání osobních údajů zpracovávaných společností Vodotech, spol. s r. o. ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

  V souladu s čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tímto žádám o:  V souladu s čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, žádám tímto o ukončení zpracování osobních údajů společností  Vodotech, spol. s r. o..  V souladu s čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, žádám o výmaz osobních údajů zpracovávaných společností Vodotech, spol. s r. o. a to z důvodu že:
  Tyto údaje slouží k identifikaci žadatele za účelem vyhledání osobních údajů zpracovávaných společností Vodotech, spol. s r.o. a za účelem zaslání odpovědi. Tyto údaje nebudou zpracovány k jinému účelu, než k výše uvedenému.

  Uvedená žádost je vzorovou obecnou žádostí o přístup ve smyslu čl. 12 a 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Tuto žádost je vhodné upravit vždy pro konkrétní účely a situace, ve kterých má subjektům údajů sloužit k uplatnění jejich práv. Tento dokument je určen výhradně pro potřeby společnosti Vodotech, spol. s r. o. (dále jen „klient“). Jeho obsah je důvěrný a právní poradenství v tomto dokumentu je chráněno jako komunikace mezi advokátem a klientem.