Kde nás najdete

N

a základě smlouvy o poskytování služeb, uzavřené se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., provádí společnost Vodotech, spol. s r.o. činnosti, spojené s prováděním opisu stavu vodoměrů.

Kde nás najdete
Pro účely provádění opisů stavů vodoměrů byla zřízena 4 střediska odečtů se sídlem:

  • Šenov u Nového Jičína, Suvorovova 538
  • Frýdek-Místek, Beskydská 124
  • Opava, Krnovská 109
  • Orlová, Na Olmovci 685