Kdo a kdy provádí odečty


Kdo opisy provádí

Opisy provádí pověření zaměstnanci společnosti Vodotech, spol. s r. o., kteří jsou povinni svou totožnost prokázat služebním průkazem s fotografií. Totožnost pracovníka je možno ověřit telefonicky u vedoucího střediska odečtů nebo u pracovníků call-centra SmVaK Ostrava a.s.

Kdy se opisy provádějí a jak se to dozvíte

Opisy stavu vodoměru se provádějí 4x ročně na základě schváleného harmonogramu. O provádění odečtů je odběratel informován způsobem obvyklým v místě bydliště (místní rozhlas, úřední deska apod.).