Upozornění pro odběratele

Upozornění pro odběratele

Pracovníci opisu stavu vodoměrů jsou povinni minimálně 1x ročně provést kontrolu odběrného místa. Fyzickým odečtem na vašem odběrném místě 4x ročně však můžeme dříve detekovat špatnou funkci vodoměru, případné úniky vody apod. Pracovníci jsou vybaveni mobilním terminálem, mj. s historií spotřeby vody na vašem odběrném místě. V případě nestandardního odběru Vám tuto informaci předají na místě a problém může být řešen bez dalších průtahů. Prosíme tedy o Vaši vstřícnost a spolupráci při návštěvě našeho pracovníka.

Údaje z měřidel jsou on-line předávány Vašemu dodavateli vody – SmVaK Ostrava a.s., který Vám na jejich základě v řádu několika dnů vystaví fakturu.

Zaměstnanci společnosti Vodotech, spol. s r. o. nejsou oprávněni vybírat ani přijímat žádné platby z titulu dodávky vody a odvádění odpadních vod, ani jiných služeb, poskytovaných společností SmVaK Ostrava a.s.