Opravy vodoměrů

Opravy všech typů a velikostí vodoměrů na studenou i teplou vodu, objemových průtokoměrů kapalin

Tato činnost je prováděna servisními techniky a zahrnuje následující postup:

  • demontáž měřidla a jeho důkladné vyčištění
  • posouzení stavu jednotlivých komponent měřidla a výměnu těch částí, které by mohly způsobovat nefunkčnost měřidla
  • opravu poškozeného laku pouzdra vodoměru
  • sestavení vodoměru a kontrola chodu