Přezkoušení, kalibrace a zkoušky

Přezkoušení v době platnosti ověření vodoměrů, kalibrace, informativní zkoušky vodoměrů

Tyto činnosti jsou prováděny na vyžádání.

  • Přezkoušení v době platnosti ověření vodoměrů se provádí v případě pochybnosti o správné funkci měřidla na žádost uživatele měřidla na základě zákona o metrologii. Výkon přezkoušení provádí pracovníci AMS. Zadavatel po provedené zkoušce obdrží Osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla a Zkušební protokol, jehož součástí jsou i naměřené hodnoty průtoků. V případě, že vodoměr nevyhověl, nesmí být nadále používán k dalšímu měření. Doklady jsou opatřeny úředním razítkem AMS.
  • Kalibrace se provádí za účelem zjištění přesných měřených hodnot, vystavuje se Kalibrační list, jež obsahuje naměřené hodnoty. Kalibraci provádí způsobilí pracovníci použitím etalonů a měřidel s platnou kalibrací podle zákona o metrologii. Kalibrace je prováděna u vodoměrů a objemových průtokoměrů kapalin. Vodoměr není opatřen úřední značkou a nelze požívat jako stanovené měřidlo (nemůže být použit pro fakturační účely).
    Výsledky kalibrace využívá uživatel měřidla zejména při monitorování svých technologických procesů a prokázání metrologické návaznosti.
  • Informativní zkoušky vodoměrů se provádějí za účelem zjištění stavu měřidla po provedení jeho kalibrace. Je vydán Zápis o výsledku informativní zkoušky správnosti, jsou zde uvedeny naměřené hodnoty a největší dovolené chyby.