Regulace a ověření vodoměrů

Regulace a ověření vodoměrů

Tuto činnost provádějí vyškolení pracovníci autorizovaného metrologického střediska (AMS) na základě svých osobních certifikátů, vydaných ČMI Brno.

Ověření nových a opravených vodoměrů se provádí v AMS na základě Rozhodnutí o autorizaci od ÚNMZ na vlastním zařízení u vodoměrů na teplou vodu v rozsahu DN 15-32 a u vodoměrů na studenou vodu v rozsahu DN 15-100. Větší vodoměry jsou po opravě ověřovány ve spolupráci se smluvními autorizovanými středisky v ČR. Je-li ověření prováděno v zahraničí, děje se vždy za přítomnosti pracovníka ČMI, jež vydá doklad o ověření.

Ověřený vodoměr, který splňuje náležitosti stanoveného měřidla (může být použit pro fakturační účely), je opatřen úřední značkou K63, jež byla přidělena našemu AMS. Takto označený vodoměr lze požívat pro účely měření spotřeby studené vody po dobu 6-ti let, v případě teplé vody jsou to pak 4 roky.

Pro poměrová měřidla, která slouží k rozúčtování nákladů spotřeby, je sjednocena doba platnosti ověření pro vodoměry na studenou a teplou vodu na 5 let.

Úřední značka je plnohodnotným stvrzením o funkčnosti měřidla, a proto nevzniká potřeba vydávat další doklad o ověření. Na přání zákazníka však můžeme vystavit Potvrzení o ověření stanového měřidla za poplatek 269,– Kč + DPH.

Opravy, regulaci a ověření provádíme u většiny vodoměrů do 30-dnů od přijetí zakázky. V případě, že je nutná výměna náhradního dílu, který  musíme objednat, může být dodací lhůta delší, o ukončení opravy je zákazník informován telefonicky.

Na námi provedené opravy, ověření vodoměrů poskytujeme záruku v délce 24 měsíců.