Školení montérů

Školení montérů

Společnost Vodotech, spol. s r. o. vystupuje jako smluvní partner dovozců vodoměrů pro provádění záručního a pozáručního servisu. Z tohoto titulu je oprávněna za souhlasu ČMI provádět školení montérů – praktickou část, nutnou pro získání registrace.

Každý účastník obdrží po absolvování školení Certifikát, vystavený na jméno školeného, a písemné materiály s obsahem školení.