Projekční příprava technologických staveb

Z

pracování projektové dokumentace spolu s inženýrskou činností a následné zajištění územního rozhodnutí (ÚR) / Stavebního povolení (SP) / Vodoprávního rozhodnutí a kolaudačního souhlasu.