Provádění staveb

S

polečnost Vodotech zajišťuje realizaci technologických celků souvisejících s výstavbou, rekonstrukcí či opravou zařízení následujících zdravotně technických staveb.
1

Provádění staveb

  • Čistírny odpadních vod (ČOV)
  • Úpravny vod (ÚV)
  • Čerpací stanice (ČS)
  • Ochrana vodovodního potrubí