Projekty 2015

V

e spolupráci se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK Ostrava) jsme v roce 2015 začali s projekty dálkových odečtů vodoměrů. Prvotně došlo k osazení cca 560 ks vodoměrů s použitím technologie společnosti Sensus umožňující propojení vodoměru nové generace s webovým rozhraním.

Dálkovým monitoringem odběrného místa dokážeme provést odečet vodoměru bez nutnosti návštěvy našeho pracovníka.