Projekty 2017

V

 roce 2017 jsme realizovali navazující pilotní projekty inteligentních dálkových odečtů vodoměrů ve spolupráci se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK Ostrava).

Přenos dat zajišťují bezdrátové sítě SigFox a LoRa, umožňující technologicky vyspělý přenos dat u energeticky méně náročných zařízení.

Těmito projekty se prioritně zaměřujeme na odečty vodoměrů v šachtách, kde se snažíme eliminovat bezpečnostní rizika práce při fyzickém provádění odečtů vodoměrů.

K implementaci tohoto řešení došlo v obcích – Horní Datyně, Horní Žukov, Mistrovice. Řádově se jednalo o stovky instalovaných jednotek.