Technologické stavby

Projekční příprava technologických staveb

Zpracování projektové dokumentace spolu s inženýrskou činností a následné zajištění územního rozhodnutí (ÚR) / Stavebního povolení (SP) / Vodoprávního rozhodnutí a kolaudačního souhlasu.

Provádění staveb

Společnost VodoTech zajišťuje realizaci technologických celků souvisejících s výstavbou, rekonstrukcí či opravou zařízení následujících zdravotně technických staveb.

  • Čistírny odpadních vod (ČOV)
  • Úpravny vod (ÚV)
  • Čerpací stanice (ČS)
  • Ochrana vodovodního potrubí