Odečty

Na základě smlouvy o poskytování služeb, uzavřené se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK), provádí společnost VodoTech, spol. s r.o. (VodoTech) činnosti spojené s prováděním odečtu stavu vodoměrů.

Nahlášení odečtu

Co dělat, když mne pracovník doma nezastihne? V případě, že nebylo možné provést odečet stavu vodoměru na místě, je vhodné jeho stav nahlásit, a to jedním ze způsobů:

  • na bezplatné zákaznické lince SmVaK tel.: 800 292 400
  • elektronicky formulářem na webových stránkách www.smvak.cz

Kdo a kdy provádí odečty

Jak rozbor probíhá?

Odečty provádí pověření zaměstnanci společnosti VodoTech, kteří jsou povinni svou totožnost prokázat služebním průkazem s fotografií. Totožnost pracovníka je možno ověřit telefonicky u pracovníků zákaznické linky SmVaK.

Kdy se odečty provádějí

Odečty stavu vodoměrů se provádějí 4x ročně vždy v průběhu celého odečtového období (měsíce). Pracovníci jsou povinni minimálně 1x ročně provést fyzický odečet a kontrolu odběrného místa. Návštěvou vašeho odběrného místa 4x ročně však můžeme dříve detekovat špatnou funkci vodoměru, případné úniky vody apod. Pracovníci jsou vybaveni mobilním terminálem s historií spotřeby vody na vašem odběrném místě. V případě nestandardního odběru vám tuto informaci předají na místě a problém může být řešen bez dalších průtahů. Prosíme tedy o vaši vstřícnost a spolupráci při návštěvě našeho pracovníka. Zaměstnanci společnosti VodoTech nejsou oprávněni vybírat ani přijímat žádné platby z titulu dodávky vody a odvádění odpadních vod, ani jiných služeb.