Metrologické středisko

Společnost VodoTech je držitelem Osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel uděleného ze strany Českého metrologického institutu (ČMI). Rovněž je držitelem Certifikátu ISO 9001 pro tuto činnost.


Opravna vodoměrů a Autorizované metrologické středisko (dále AMS) s úřední značkou K63
Jaselská 220/47, Předměstí, 747 07 Opava

Zde poskytujeme následující služby

Opravy všech typů a velikostí vodoměrů na studenou i teplou vodu

Činnost je vizualizovaná níže a zahrnuje tyto postupy provedené servisním technikem:

Demontáž měřidla a jeho důkladné vyčištění
Oprava poškozeného laku pouzdra vodoměru, výměna poškozených/nefunkčních komponent měřidla
Sestavení vodoměru a kontrola chodu

Regulace a ověření vodoměrů

Ověření opravených vodoměrů se provádí v AMS na vlastním zařízení u vodoměrů na teplou vodu v rozsahu DN 15-32 a u vodoměrů na studenou vodu v rozsahu DN 15-100. Větší vodoměry jsou po opravě ověřovány ve spolupráci se smluvními autorizovanými středisky v ČR.

Ověřený vodoměr, který splňuje náležitosti stanoveného měřidla (může být použit pro fakturační účely), je opatřen úřední značkou K63. Takto označený vodoměr lze používat pro účely měření spotřeby studené vody po dobu 6 let, v případě teplé vody jsou to pak 4 roky. Úřední značka je plnohodnotným stvrzením funkčnosti měřidla, a proto nevzniká potřeba vydávat další doklad o ověření.

Na přání zákazníka však můžeme vystavit Potvrzení o ověření stanoveného měřidla.

Přezkoušení v době platnosti ověření vodoměrů, kalibrace, informativní zkoušky vodoměrů

Přezkoušení v době platnosti ověření vodoměrů se provádí v případě pochybnosti o správné funkci měřidla. Zadavatel po provedené zkoušce obdrží Osvědčení o výsledku ověření, jehož součástí jsou i naměřené hodnoty průtoků. V případě, že vodoměr nevyhověl, nesmí být nadále používán k dalšímu měření. Protokol o přezkoušení je opatřen úředním razítkem se státním znakem.

Kalibrace se provádí za účelem zjištění přesných měřených hodnot, vystavuje se Kalibrační list, jež obsahuje naměřené hodnoty. Neobsahuje informaci, zda měřidlo vyhovuje či nevyhovuje. Vodoměr není opatřen úřední značkou.

Informativní zkoušky vodoměrů se provádějí za účelem zjištění stavu měřidla. Je vydán Zápis o výsledku informativní zkoušky správnosti, jsou zde uvedeny naměřené hodnoty.

Montáže vodoměrů

VodoTech provádí montáže – výměny vodoměrů v bytech. Tato činnost je vykonávána na základě Osvědčení o registraci č. 7001-OR-0012-08 na opravy a montáž měřidel protečeného množství vody.
Cenová nabídka je sestavena individuálně a v závislosti na našich kapacitách.

Školení montérů

VodoTech vystupuje jako smluvní partner dovozců vodoměrů pro provádění záručního a pozáručního servisu. Z tohoto titulu je oprávněn za souhlasu ČMI provádět školení montérů – praktickou část, nutnou pro získání registrace.

Každý účastník obdrží po absolvování školení Certifikát, vystavený na jméno školeného, a písemné materiály s obsahem školení. Cena za školení se odvíjí od aktuálního ceníku. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Prodej vodoměrů, příslušenství, doplňků a armatur

V případě zájmu kontaktujte vedoucího metrologie.