Laboratoř

Objednat rozbor vody Kontaktní formulář

Co všechno umíme?

Vzorkování vod a chemické, biochemické, biologické a mikrobiologické laboratorní rozbory vod pitných (vodovodní řad/studna), teplé vody, vody z domovních bazénů, odpadní vody a kalů z centrálních čistíren odpadních vod, odpadní vody z domovních čistíren. Disponujeme zkušeným a odborným týmem analytických pracovníků, terénních pracovníků, kteří denně vyjíždějí na odběrová místa s moderní laboratorní technikou.

Reference

Laboratoř pracuje jak pro společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK Ostrava a.s.), tak i pro další vodárenské společnosti v rámci regionu, města, obce, firmy a soukromé osoby.

Kde všude jsme? V celém regionu!

Centrální laboratoř v Ostravě je akreditovaná národním akreditačním orgánem, tedy Českým institutem pro akreditaci již od roku 1999. Naší odbornou způsobilostí jsou zejména komplexní zkoušky vod, které lze přehledně vybírat/dohledat v Osvědčení o akreditaci č. 233/2023, dále se specializujeme na akreditované vzorkování vod. Centrální laboratoř používá vhodné metody a postupy pro všechny své laboratorní činnosti (Seznam norem identifikující metody), přičemž aplikuje vyhodnocení nejistoty měření i statistické postupy pro analýzu dat (Seznam nejistot a mezí stanovitelnosti metod). Závazky a strategické cíle managementu laboratoře a společnosti jsou uvedeny v Politice systému managementu.

Pracoviště vzniklo v roce 1970 a od té doby velmi pružně reaguje na vodohospodářské legislativní požadavky. Potřebujete-li rozbor vody pro např. kolaudační účely stavby, analýzu proběhlé sanace vodojemu nebo analýzu dokládající správné nakládaní s odpadními vodami pro příslušný úřad, pak bude vzorek analyzován v Centrální laboratoři.

Provozní laboratoře odpadních vod v Novém Jičíně, Opavě, Havířově a Třinci se specializují zejména na analýzy odpadních vod z centrálních i domovních čistíren, čistírenských kalů, odběry odpadních vod. Protokol s odkazem na akreditaci zde nedostanete, ale odborní pracovníci z laboratoře v případě potřeby zajistí analýzu vzorku v Centrální laboratoři v Ostravě.
Provozní laboratoře v Nové Vsi u Frýdlantu a ve Vítkově – Podhradí se specializují na analýzy pitných, povrchových a podzemních vod. Denně je v laboratořích analyzováno několik desítek vzorků z vodohospodářského provozu. Zajímají-li vás parametry vody ve studních, vrtech a vyhovuje Vám lokace laboratoří, můžete využít jejich služeb. I zde však pravidelně funguje zajištění analýzy vzorku v rozsahu akreditace v Centrální laboratoři v Ostravě.

Naše laboratoře

Jak rozbor probíhá?

V případě, že nepotřebujete provést odběr vzorku akreditovaným vzorkařem, je nutné si vyzvednout vzorkovnice v některé z uvedených laboratoří. S odběrovou sadou si domů odnesete i instrukce pro odběr vzorku (Instrukce pro odběr pitné vody zákazníkem/Instrukce pro odběr vzorku vody ze soukromého bazénu zákazníkem). Po odběru by měl být vzorek v ideálních podmínkách zavezen ještě týž den do laboratoře a k němu vyplněn Protokol o odběru vzorku pitné vody/Protokol o odběru odpadní vody, popř. Objednávkový list. Analýzy trvají většinou v řádu dní kvůli technologickým lhůtám, proto je výsledný Protokol o zkoušce vyhotoven do sedmi pracovních dní.

Ostatní dokumenty