Call centrum

Zajišťujeme provoz zákaznické a poruchové linky společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.

Na bezplatné zákaznické lince 800 292 400 a bezplatné poruchové lince 800 292 300 je odběratelům k dispozici profesionální tým operátorů, kteří flexibilně pomohou například s následujícím typem požadavků:

Dotazy ekonomického charakteru:

 • Fakturace vodného a stočného
 • Změna způsobu platby
 • Žádosti o opisy faktur
 • Žádosti o splátkové kalendáře
 • Zpracování hlášení o stavu vodoměrů

Dotazy technického charakteru:

 • Dotazy na existenci vodovodní a kanalizační sítě
 • Informace o náhradním zásobování pitnou vodou
 • Žádosti o výměnu vodoměru, zaplombování vodoměru, úřední ověření vodoměru

Nabídka služeb:

 • Zřízení vodovodní a kanalizační přípojky
 • Napuštění bazénu
 • Čištění a monitoring kanalizace
 • Vývozy žump a septiků

Příjem hlášení poruch, informace o aktuálních poruchách a odstávkách