Ochrana oznamovatelů

Etická linka společnosti Vodotech s.r.o. je oznamovacím kanálem ve smyslu Zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Nad jeho rámec je možné sdělit také podněty o záležitostech nebo aktivitách, které by mohly být v rozporu s Etickým kodexem platným ve skupině FCC, jakož i s veškerými interními pravidly platnými ve společnostech z této skupiny. Etický kodex je zveřejněn na internetových stránkách společnosti Etický kodex – vodotech.cz.

Příslušnou osobou k řešení zaslaných podnětů je Compliance Officer společnosti. Případná oznámení je možné zasílat elektronicky nebo písemně. Po předchozí domluvě je možné je sdělit také ústně. Etická linka společnosti je k dispozici na e-mailové adrese: etickalinka@aqualia.com. K přímému kontaktu Compliance Officera společnosti pak, prosím, využívejte telefonní číslo +420 722 960 320.

V zákonem vymezených případech je rovněž možné využít oznamovací kanál zřízený Ministerstvem spravedlnosti ČR. Společnost zpracovává v souvislosti s plněním vedení vnitřního oznamovacího systému na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění osobní údaje oznamovatelů a případně jiných osob, které jsou uvedeny v podaném oznámení. Zásady zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti Zásady ochrany osobních údajů – vodotech.cz.