Přistoupení s mobilním číslem pod firmu VodoTech

Nabízíme zaměstnancům společnosti VodoTech možnost přistoupení rodinných příslušníků s vlastním telefonním číslem do mobilní sítě zaměstnavatele a tím využití výhodných tarifů. Každý zaměstnanec má možnost si na svou „peněženku“ navést maximálně 5 telefonních čísel. Faktura za tuto peněženku bude zaměstnanci chodit na uvedený email a zaměstnanec je povinen tuto fakturu uhradit. Při neuhrazení faktury může být částka stržena z výplaty. V případě zájmu o převedení čísla pod společnost VodoTech, pokračujte výběrem z jednoho z formulářů:

 

Aktivace SIM

Pokud vstupujete s mobilním číslem pod firmu VodoTech, vyberte prosím tento formulář:

 

Deaktivace SIM

Pokud požadujete vaše určité číslo odebrat z tohoto programu, vyberte tento formulář:

 

Změna emailu

Pokud požadujete změnit e-mail pro zasílání faktur, vyberte tento formulář:

 

Změna tarifu

Pokud požadujete změnu tarifu na určitém čísle, vyberte tento formulář: