O nás

Budova Mojmírovců

S

polečnost Vodotech, spol. s r. o. vznikla přejmenováním společnosti Ovod, spol. s r. o. dnem 5. 5. 2017.
Navazuje tímto na předměty činnosti podnikání, postupně zapsaných dnem 13. 7. 1995 v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce 8486.

Od roku 2008 je jediným vlastníkem španělská společnost AQUALIA INTECH, S.A.

AQUALIA INTECH, S.A. působí v rámci společnosti aqualia, která se specializuje kromě výstavby vodovodů a kanalizací na navrhování a výstavbu všech druhů zařízení pro úpravu pitné vody, čištění městských odpadních vod, zpětné využití a odsolování mořské vody. Za aqualií stojí Grupo FCC, přední španělská skupina se zaměřením na veřejné služby a jedna z nejaktivnějších společností na mezinárodním poli.

Hlavními předměty činnosti společnosti Vodotech:

  • Odečty vodoměrů
  • Opravy a ověřování bytových, domovních a průmyslových vodoměrů
  • Přezkoušení vodoměrů v době platnosti ověření, kalibrace, informativní zkoušky vodoměrů
  • Nákup a prodej vodoměrů a příslušenství
  • Smart metering – inteligentní řešení dálkových odečtů vodoměrů
  • Call Centrum
  • Komplexní služby akreditované laboratoře pro firmy, domácnosti, města a obce.

Společnost Vodotech, spol. s r. o. je k výše uvedeným činnostem oprávněna na základě vlastnictví živnostenských listů 380600-41291/02 a 380601-10861-01, vydaných Okresním živnostenským úřadem v Opavě, osvědčení o registraci č. 7001-OR-0010-17, vydané OI ČMI Opava 12. 6. 2017 a rozhodnutím o autorizaci č.j. 676/00/20 ze dne 8. 2. 2001, ke které byla dne 29. 5. 2017 vydána změna ÚNMZ Praha.

Společnost Vodotech, spol. s r. o. je držitelem certifikátu ISO 9001 v rozsahu:

  • Prodej vodoměrů, příslušenství, doplňků a armatur.
  • Provádění oprav a kompletací a ověřování vodoměrů